Klachten

logo

Route

vacatures

klachten

 

 

 

 

 

Klachtenregeling

Op 1 januari 2016 is voor de hele zorgsector een nieuwe wet van kracht gegaan die een aangepast kader biedt voor kwaliteitstoetsing, en de voorgenoemde wetten vervangt: de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten & geschillen zorg).

 

De Wkkgz heeft als doel om openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen te creëren, ervan te leren, en om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Kort samengevat zorgt de Wkkgz voor een snellere en betere afhandeling van klachten, een sterkere positie van de cliënt en een veiligere melding voor elke klager.

 

Concreet betekent dit dat een klager moet kunnen beschikken over het volgende proces:

  • Eerste stap: open dialoog met elkaar en een oplossing vinden voor een conflict
  • Tweede stap: toegang tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris die optreedt als bemiddelaar indien een open dialoog geen oplossing biedt
  • Derde stap: toegang tot een erkende geschilleninstantie die een oordeel kan vellen binnen een conflict, indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing biedt

Zorgboerderij de vier Jaargetijden is aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

 

Download hier het Klachtenreglement