Klachten

logo

Route

vacatures

klachten

 

 

 

 

 

Klachtenregeling

Op 1 januari 2016 is voor de hele zorgsector een nieuwe wet van kracht gegaan die een aangepast kader biedt voor kwaliteitstoetsing, en de voorgenoemde wetten vervangt: de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten & geschillen zorg).

De Wkkgz heeft als doel om openheid over klachten en ongewenste gebeurtenissen te creëren, ervan te leren, en om zo gezamenlijk de zorg te verbeteren. Kort samengevat zorgt de Wkkgz voor een snellere en betere afhandeling van klachten, een sterkere positie van de cliënt en een veiligere melding voor elke klager.

Concreet betekent dit dat een klager moet kunnen beschikken over het volgende proces:

  • Eerste stap: open dialoog met elkaar en een oplossing vinden voor een conflict
  • Tweede stap: toegang tot een onafhankelijk klachtenfunctionaris die optreedt als bemiddelaar indien een open dialoog geen oplossing biedt
  • Derde stap: toegang tot een erkende geschilleninstantie die een oordeel kan vellen binnen een conflict, indien bemiddeling door de klachtenfunctionaris geen oplossing biedt

Zorgboerderij de vier Jaargetijden is aangesloten bij de Geschillencommissie Gehandicaptenzorg.

 

Download hier het Klachtenreglement

 

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (Wzd)

Op 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) van kracht geworden. Mensen met een verstandelijke of psychogeriatrische beperking die gedwongen zorg ontvangen, kunnen een beroep doen op een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon (CVP) Wzd. Deze CVP Wzd ondersteunt cliënten als er sprake is van onvrijwillige zorg. Maar ook bij onvrede of klachten rond de zorg, opname of verblijf bij een zorgaanbieder kan de CVP Wzd een rol spelen.

Stichting de vier jaargetijden heeft zich aangesloten bij Zorgstem. Onze cliënten-vertrouwenspersoon Wzd is Janine Doeswijk.

Voor meer informatie zie de flyer Janine Doeswijk - flyer