Inschrijving

logo

wonen

 

dagbesteding

inschrijving

De vier jaargetijden biedt zorg aan een diverse doelgroep, verdeeld over twee groepen.

Hieronder staat specifiek beschreven welke doelgroepen wij ondersteunen (Inclusiecriteria) met daarbij ook specifiek aangegeven welke zorg wij niet bieden (exclusiecriteria).

 

Magnolia: Dit is een groep van negen bewoners. De bewoners zijn ieder op zich bijzonder. De gemiddelde ontwikkelingsleeftijd ligt tussen de één en drie jaar oud en het merendeel heeft een vorm van autisme. Het is een dynamische groep, sommige zijn talig, andere niet, maar maken wel geluid.

De bewoners die wonen binnen Magnolia hebben ook dagbesteding op de boerderij.

De dagen verlopen volgens een vast dag en week structuur. Er worden activiteiten aangeboden aangepast naar het niveau van de bewoners. We werken met verwijzers, gebaren, beeldmateriaal en picto- systemen. Er wordt gekeken naar wat er voor wie werkt en wat niet.

De bewoners hebben ieder een eigen slaapkamer. Ze delen de keuken, toiletten en badkamer.

Inclusiecriteria:

 • Met een verstandelijke beperking
 • Ontwikkelingsleeftijd- sociaal emotioneel; tussen de 1 en de 5 jaar oud.
 • Een PGB of ZIN: met een indicatie voor langdurig verblijf (wonen) inclusief dagbesteding in de vorm van een zorgzwaartepakket ZZP VG 05 of ZZP VG 06
 • Wonen- meedoen in een groep heeft meerwaarde
 • In staat om te wandelen, trap te lopen.
 • Houdt van buiten zijn
 • Passend bij de andere bewoners, dit wordt samen met de aanvragers, directie en onze orthopedagoog beoordeeld d.m.v. gesprekken, observaties en verslagen 

 

Exclusiecriteria:

 • Agressie naar medebewoners
 • Zeer gevoelig voor omgevingsgeluiden
 • Continue behoefte aan 1 op 1 begeleiding
 • Verleden/incidenten rondom seksueel misbruik
 • Ernstig lichamelijk gehandicapt
 • Gecompliceerde verpleegkundige handelingen nodig
 • VG 07

 

 

De Wilg: Dit is een klein groepje van vier bewoners met een ontwikkelingsleeftijd van 8 jaar of hoger met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met autisme.

Zij wonen in het voorhuis en hebben school/dagbesteding elders. Soms kan het zijn dat er dagbesteding op de boerderij plaatsvindt. Deze groep kan een tussenstap zijn naar zelfstandigheid, maar er is ook een mogelijkheid hier oud te worden.

De bewoners hebben ieder een eigen kamer. Ze delen met elkaar een keuken, toilet en badkamer. Momenteel wonen er vier jongens met autisme. Talige, rustige bewoners met een bepaalde mate van zelfstandigheid. Het doel is hen bepaalde vaardigheden aan te leren die hen zelfstandiger maken zoals opruimen, koken enzovoort.

 

Inclusiecriteria:

 • Met autisme, ontwikkelingsachterstand en/of een verstandelijke beperking
 • Ontwikkelingsleeftijd boven de acht jaar
 • Een PGB of WMO indicatie: met een indicatie voor langdurig verblijf (beschermd wonen) in de vorm van een zorgzwaartepakket ZZP VG 04, ZZP VG 05, GGZC groep 4 of 5.
 • Een bepaalde mate van zelfstandigheid heeft m.b.t ADL vaardigheden
 • In staat om te wandelen, trap te lopen.
 • Passend bij de andere bewoners, dit wordt samen met de aanvragers, directie en onze orthopedagoog beoordeeld d.m.v. gesprekken, observaties en verslagen

 

Exclusiecriteria:

 • Agressie naar medebewoners
 • Zeer gevoelig voor omgevingsgeluiden
 • Verslavingsproblematiek
 • Continue behoefte aan 1 op 1 begeleiding
 • Verleden/incidenten rondom seksueel misbruik
 • Verleden/incidenten in het criminele circuit
 • Ernstig lichamelijk gehandicapt
 • Gecompliceerde verpleegkundige handelingen nodig
 • VG07

Inschrijven

Download hier het inschrijfformulier , klik hier

Wachtlijst
Er is momenteel geen wachtlijst