kwaliteitskader

logo

onsteam

astrid

bedrijfsvisie

 

Privacy statement Zorgboerderij de Vier Jaargetijden
Bij Zorgboerderij de Vier Jaargetijden nemen wij uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de (Europese) privacyregelgeving maar ook vanuit zorg(rechtelijk) perspectief. U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren en op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacy statement omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

Algemeen
Wij ververwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Voor onze volledige Privacy statement kunt u hier klikken

 

Mocht u het Privacyreglement willen inzien kunt u ons mailen op info@zorgboerderijde4jaargetijden.nl

 

Kwaliteitskader rapport

Het vernieuwde kwaliteitskader is een gezamenlijk initiatief van landelijke cliënten- en zorgorganisaties, het zorgkantoor en de inspectie voor gezondheidszorg.

Het vernieuwde kwaliteitszorgsysteem brengt de kwaliteit van gehandicaptenzorginstellingen op een andere manier in beeld en leidt volgens de VGN tot kwaliteitsverbetering, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

 

Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen.

 

Kwaliteitskader rapport

Download hier het Kwaliteitskader rapport 2020 volledige versie

Download hier het Kwaliteitskader rapport 2020 samenvatting

Download hier het Kwaliteitskader 2020 jongeren versie

 

HKZ

HKZ gecertificeerd

In 2014 hebben wij heel hard gewerkt om het HKZ traject succesvol af te kunnen ronden. Dit is gelukt!
We mogen ons per februari 2015 dan ook officieel HKZ gecertificeerde instelling noemen.

 

Wat houd HKZ in

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ Certificaat geeft aan dat onze instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg. Als je het certificaat behaalt, betekent dit dat de instelling: - goed georganiseerd is - cliënten centraal stelt - continu werkt aan optimalisering van het aanbod - betrouwbare resultaten presenteert - voldoet aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

Toetsing
Bij HKZ-certificering toetst een externe organisatie of het kwaliteit-managementsysteem van de organisatie voldoet aan vooraf vastgestelde HKZ-normen. Een door de Raad voor Accreditatie (RvA) aangewezen instelling voert deze uit. De toetsing is gebonden aan strikte regels.

Geldigheid
Als de certificerende instelling constateert dat uw organisatie aan de gestelde normen voldoet, geeft zij een HKZ Certificaat af. Het certificaat is drie jaar geldig, mits tussentijds opnieuw getoetst wordt. Na drie jaar vindt her certificering plaats.

 

Download hier het Certificaat Gehandicaptenzorg