kwaliteitskader

logo

onsteam

astrid

bedrijfsvisie

 

Privacy statement Zorgboerderij de Vier Jaargetijden
Bij Zorgboerderij de Vier Jaargetijden nemen wij uw privacy serieus en gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Niet alleen omdat wij voldoen aan de (Europese) privacyregelgeving maar ook vanuit zorg(rechtelijk) perspectief. U kunt erop vertrouwen dat wij uw privacy respecteren en op de juiste manier omgaan met uw persoonsgegevens. Deze Privacy statement omschrijft welke persoonsgegevens wij van u verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

Algemeen
Wij ververwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

Voor onze volledige Privacy statement kunt u hier klikken

 

Mocht u het Privacyreglement willen inzien kunt u ons mailen op info@zorgboerderijde4jaargetijden.nl

 

Kwaliteitskader rapport

Het vernieuwde kwaliteitskader is een gezamenlijk initiatief van landelijke cliënten- en zorgorganisaties, het zorgkantoor en de inspectie voor gezondheidszorg.

Het vernieuwde kwaliteitszorgsysteem brengt de kwaliteit van gehandicaptenzorginstellingen op een andere manier in beeld en leidt volgens de VGN tot kwaliteitsverbetering, zowel voor cliënten als voor medewerkers.

 

Het uitgangspunt van het kwaliteitskader is een gedeelde visie op de vraag wat goede zorg is voor mensen met langdurige beperkingen.

 

Kwaliteitskader rapport

Download hier het Kwaliteitskader rapport 2022 volledige versie

Download hier het Kwaliteitskader rapport 2022 samenvatting

Download hier het Kwaliteitskader 2022 bewoners versie