Vrienden

logo

 

 

 

 

 

Stichting Vrienden van zorgboerderij de vier jaargetijden

RSIN: 817796800

Bestuurssamenstelling:

-  Secretaris, Gjalt Boonstra
-  Penningmeester, Veronica de Vries
-  Voorzitter, Astrid Boonstra-Tulleners

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Het beheer van het vermogen wordt gedaan door de bestuursleden.
De bestuursleden ontvangen hiervoor geen beloning.

De ingezamelde gelden en goederen worden uitsluitend ingezet en gebruikt ten behoeve van de bewoners en deelnemers van de vier jaargetijden.

Wij geloven dat wij als stichting daadwerkelijk een verschil kunnen maken doordat:

 -  Onze bestuurders uitsluitend vrijwillig en vanuit een sterke intrinsieke motivatie werken;

 -  Wij de zorgboerderij en haar bewoners en gebruikers uitstekend kennen en in goede
     verbinding staan met hen;

 - Wij de afgelopen jaren een breed en betrokken netwerk hebben gebouwd van
    waaruit wij veel hulp kunnen realiseren.

 

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

 

Visie

Onze stichting wil een bijdrage leveren aan het aantoonbaar vergroten van de levenskwaliteit van mensen met een beperking.

 

 Missie

Bovenstaande willen wij realiseren door het aanspreken en mobiliseren van mensen, middelen en organisaties om de levenskwaliteit van mensen met een beperking te vergroten binnen de zorgboerderij de vier jaargetijden. Dit doen we door de zorgboerderij te steunen met geld, diensten, goederen, kennis, tijd en morele steun.

 

Doelgroep

De stichting is bedoeld voor bewoners en deelnemers binnen de vier jaargetijden, twee kleinschalige woningen voor mensen met een verstandelijke beperking, vaak in combinatie met downsyndroom en autisme.

 

Ambities

Onze ambities voor komende beleidsperiode omvatten:

-  Onderzoek doen met de boerderij naar wensen van bewoners en de deelnemers aan dagbesteding.

-  Opgehaalde wensen helpen omzetten in projecten die zorgen voor verdere verbetering van de levenskwaliteit.

-  Deze projecten tevens onder de aandacht brengen bij externe belangstellenden, zoals fondsen, bedrijven en individuen in combinatie met crowdfunding en andere inzamelingsacties, zoals markten en andere buurtactiviteiten.

-  Uitvoeren van een gedegen evaluatie op elk uitgevoerd project om daar lessen uit te trekken voor toekomstige initiatieven.

 

ANBI Status

Verantwoording 2023